ARTIKEL 1 - PARTIJEN

1.1 - VERKOPER:

Titel: {BEDRIJFS_NAAM}

Adres: {BEDRIJFS_ADRES}

Telefoon: {BEDRIJFS_TELEFOON}

E-mail: {BEDRIJFS_EMAIL}

1.2 - KOPER:

Titel/Naam/Achternaam: {KOPER_NAAM}

Adres: {KOPER_ADRES}

Telefoon: {KOPER_TELEFOON}

E-mail: {KOPER_EMAIL}

ARTIKEL 2 - ONDERWERP

Het onderwerp van dit contract is in overeenstemming met de bepalingen van wet betreffende de bescherming van consumenten en de verordening betreffende de uitvoeringsprincipes en procedures van overeenkomsten op afstand met betrekking tot de verkoop en levering van het product, waarvan de kwaliteiten en verkoopprijs worden hieronder gespecificeerd, die de KOPER elektronisch heeft besteld van de {BEDRIJFS_NAAM} website van de VERKOPER, de vaststelling van de rechten en plichten van de partijen.

ARTIKEL 3 - HET PRODUCT VAN DE OVEREENKOMST

Datum: {DATE}

Productnaam Nummer Totaal Productbedrag
{PRODUCTDETAILS}

ARTIKEL 4 - ALGEMENE BEPALINGEN

4.1 - De KOPER verklaart op de {BEDRIJFS_NAAM} website dat hij de voorlopige informatie over de basiskenmerken, verkoopprijs, betalingswijze en levering van het product waarop de overeenkomst betrekking heeft, gelezen heeft en de nodige elektronische bevestiging heeft gegeven.

4.2 - Het product waarop het contract betrekking heeft, wordt geleverd aan de KOPER of de persoon/organisatie op het adres dat is aangegeven binnen de termijn die is vermeld in de voorlopige informatie op de website, afhankelijk van de afstand van de woonplaats van de KOPER voor elk product, op voorwaarde dat het overschrijdt de wettelijke termijn van 3 dagen niet.

4.3 - Indien het product waarop de overeenkomst betrekking heeft moet worden geleverd aan een andere persoon/organisatie dan de KOPER, kan de VERKOPER niet aansprakelijk worden gesteld indien de te leveren persoon/organisatie de levering niet in ontvangst neemt.

4.4 - De VERKOPER is verantwoordelijk voor de levering van het gecontracteerde product in een deugdelijke, volledige, in overeenstemming met de kwalificaties gespecificeerd in de bestelling en met eventuele garantiedocumenten en gebruikershandleidingen.

4.5 - Voor de levering van het product waarop het contract betrekking heeft, moet het ondertekende exemplaar van dit contract aan de VERKOPER worden geleverd en moet de prijs worden betaald in de betalingsvorm die de KOPER verkiest. Indien, om welke reden dan ook, de productprijs niet wordt betaald of in de bankadministratie wordt geannuleerd, wordt de VERKOPER geacht te zijn ontheven van zijn verplichting om het product te leveren.

4.6 - In het geval dat de relevante bank of financiële instelling de prijs van het product niet aan de VERKOPER betaalt vanwege het oneerlijk of onwettig gebruik van de creditcard van de KOPER door onbevoegde personen, niet te wijten aan de schuld van de KOPER, na de levering van het product, mits dat het product bij de KOPER is afgeleverd en dat het binnen 3 dagen naar de VERKOPER moet worden verzonden. In dit geval zijn de verzendkosten voor de KOPER.

4.7 - Indien de VERKOPER het product waarop het contract betrekking heeft niet tijdig kan leveren als gevolg van overmacht of buitengewone omstandigheden zoals weersomstandigheden die het transport verhinderen, is de VERKOPER verplicht de KOPER hiervan op de hoogte te stellen. In dit geval kan de KOPER een van de rechten gebruiken om de bestelling te annuleren, het product waarop de overeenkomst betrekking heeft, indien van toepassing, te vervangen door zijn precedent, en/of de leveringstermijn uit te stellen totdat het obstakel is verwijderd. Als de KOPER de bestelling annuleert, wordt het betaalde bedrag binnen 10 dagen contant en volledig aan hem betaald.

4.8 - Defecte of beschadigde producten van de verkochte producten met of zonder garantiecertificaat kunnen worden opgestuurd naar de VERKOPER voor de noodzakelijke reparatie binnen de garantievoorwaarden, in welk geval de verzendkosten door de VERKOPER worden gedekt.

ARTIKEL 5 - HERROEPINGSRECHT

De KOPER heeft het recht om binnen 30 dagen vanaf de levering van het product waarop de overeenkomst betrekking heeft aan hemzelf of de persoon/organisatie op het aangegeven adres te herroepen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de VERKOPER binnen deze termijn per e-mail of telefoon op de hoogte worden gesteld en mag het product niet worden gebruikt in het kader van de bepalingen van artikel 6 In het geval dat dit recht wordt uitgeoefend, is het verplicht om de originele factuur te retourneren met een kopie van het vrachtleveringsrapport waarin staat dat het product dat aan de derde persoon of de KOPER is geleverd naar de VERKOPER is verzonden. De productprijs wordt binnen 10 dagen na ontvangst van deze documenten teruggestuurd naar de KOPER. Als de originele factuur niet wordt verzonden, kunnen eventuele btw en andere wettelijke verplichtingen niet worden geretourneerd. De verzendkosten van het geretourneerde product vanwege het herroepingsrecht zijn voor rekening van de VERKOPER.

ARTIKEL 6 - PRODUCTEN DIE NIET KUNNEN WORDEN GEBRUIKT MET HERROEPINGSRECHT

Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend voor producten die vanwege hun aard niet kunnen worden geretourneerd, wegwerpproducten, producten met speciale afmetingen, hoezen, producthoezen. Het gebruik van het herroepingsrecht bij onderstaande producten is onderworpen aan de voorwaarde dat de verpakking van het product ongeopend en onbeschadigd is en het product niet is gebruikt.

In het geval dat de bestelling wordt gerealiseerd, wordt de KOPER geacht alle voorwaarden van dit contract te hebben aanvaard.

VERKOPER

{BEDRIJFS_NAAM}

KOPER

{KOPER_NAAM}

Om je de beste ervaring op onze website te geven, gebruiken we cookies, inclusief derde partij-cookies, verbonden met ons privacy beleid. Door verder te lezen, ga je akkoord met het gebruik van onze cookies. Lees meer of wijzig je voorkeursinstellingen hier.