Fillego B.V.
Fustweg 3A, 2031 CJ, Haarlem
Telefoon: 023 23 40 770
Web: www.fillegosleep.com
E-Mail: info@fillego.nl
KVK: 83090339

Bankgegevens

Rekeninghouder: Fillego B.V.
Naam bank: ING BANK
BIC: INGBNL2A
IBAN: NL43INGB0007175888
Onze klantenservice is te bereiken op 023 23 40 770 en voor vragen of klachten per mail via info@fillego.nl. Bij klachten reageren wij binnen 14 dagen op je klacht. Je ontvangt altijd een ontvangstbevestiging van ons.

Disclaimer

De inhoud van de Fillego website en de informatie eraan gerelateerd, is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder dat Fillego voorafgaand toestemming geeft.

Alhoewel Fillego getracht heeft om de informatie op de website zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, is Fillego niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden die mogelijk in de aangeboden informatie op de Fillego website voorkomen. Fillego accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is.

Bij direct of indirect verwijzen naar andere websites (”hyperlinks”), die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteurs liggen, is er alleen sprake van aansprakelijkheid indien de auteur kennis heeft van de inhoud en het voor hem technisch mogelijk en redelijk zou zijn het gebruik ervan in geval van onrechtmatige inhoud te voorkomen. De auteur verklaart hierbij dat op het tijdstip van het plaatsen van de link geen illegale inhoud op de te linken website herkenbaar was. De auteur heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van de gelinkte/ gekoppelde websites. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/ gekoppelde websites, die na het plaatsen van de link gewijzigd zijn. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen aanbod geplaatste links en verwijzingen alsmede voor bijdragen van derden in door de auteur ingestelde gastenboeken, discussiefora, link directories, mailinglijsten en in alle andere vormen van gegevensbanken, waartoe externe toegang mogelijk is. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die ontstaat uit het gebruiken of het niet gebruiken van dergelijke informatie, is alleen de aanbieder van de website, waarnaar verwezen werd, aansprakelijk en niet degene die alleen via links naar de betreffende publicatie verwijst.

Auteurs- en merkenrecht

De op de Fillego website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen: producten, teksten, fotografie, illustraties, grafische materiaal, handelsnamen, woordmerken en logo’s (tezamen ‘merken’), zijn eigendom van of een licentie bij Fillego en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, distribueren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fillego.

Juridische aanwijzingen

Ben je niet tevreden met de afhandeling van jouw klacht? Dan kan je deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Tevens kun je jouw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Dit platform dient als de plek voor gebruikers en dient geschillen in verband met online-bestellingen in eerste instantie buitengerechtelijk oplossen.

Om je de beste ervaring op onze website te geven, gebruiken we cookies, inclusief derde partij-cookies, verbonden met ons privacy beleid. Door verder te lezen, ga je akkoord met het gebruik van onze cookies. Lees meer of wijzig je voorkeursinstellingen hier.